Història de la capella

Inicialment, entre els segles XI i XII, la Capella dedicada a Santa Maria estava situada a la part de dalt del pont sobre el Ter, quan la parroquial de Sant Pere de Roda es trobava situada al nucli antic del poble, a l’actual Esquerda. Amb la destrucció de l’antiga parroquial, la Capella de Santa Maria va assumir funcions de parroquial, però el fet que no es reconstruís l’antiga parròquia a l’Esquerda va fer que es decidís edificar una petita capella dedicada a Santa Maria a la part baixa del pont, cosa que sembla que succeí sobre el 1350. Aquesta petita Capella es mantindria fins arribar a l’inici del segle XVIII, en què el mal estat de conservació de la mateixa va exigir la construcció d’un edifici nou que es correspondria a l’actual.

 

1708
Es comença a edificar la Capella, amb estructura semblant a l’actual

1719

Es beneeix la Capella actual.

1737

Es beneeix l’altar barroc del qual no en resta res més que la part superior
1754

Es col·loca la primera campana a la Capella.

1814

Restauració de la Capella després que aquesta fos malmesa durant la Guerra del Francès (1808-1814).


1854


Gran epidèmia de còlera amb gran mortaldat a Roda que fa que els rodencs facin la promesa (el vot del poble) de celebrar la Festa Major en honor de la seva patrona si s’aturen els efectes de la pesta.


Segona meitat del segle XIX: S’amplia la Capella amb el presbiteri i cambril, però no se’n té concretada la data.

1894

Benedicció de l’altar neoclàssic (que seria destruït durant la Guerra Civil iniciada el 1936).

1936

El febrer s’inaugura la remodelació interior que s’havia fet de la capella fent-la ben semblant a l’actual.

El juliol, l’inici de la Guerra Civil provoca destrosses significatives a la Capella i la destrucció parcial de la imatge de la Mare de Déu.


1941


La Capella restaurada després de la Guerra Civil és inaugurada, amb una nova imatge d’alabastre que és l’actual, i que incorpora les peces salvades per feligreses de les destrosses de 1936. Es posa també una campana nova.


1943

Es fa la benedicció de l’altar actual.

1950


Se signa a Roma, per part de Pius XII, el decret pontifici que proclama la Verge del Sòl del Pont com a Patrona de Roda.


1988

Inauguració de l’última remodelació general de la Capella.

1994


Es beneeix la nova campana, i s’inaugura la nova decoració de la Capella, en motiu del 275è aniversari de la primera benedicció de l’església dedicada a la Verge del Sòl del Pont.